• Visas ĀRSTU PRAKŠU ĒKĀ, Ēveles iela 6A Rīgā, praktizējošās ārstniecības iestādes nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši ārstniecības iestādes praktizēšanas profilam apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām LR:

1. Ēkas pirmajā stāvā ir pieejama tualetes telpa, kas piemērota personai ar funkcionāliem traucējumiem.

2. Ēkas pirmā stāva tualetē ir pieejams bērna pārtīšanas galds.

3. Ēkas pirmajā stāvā ir iespējams atstāt bērnu ratiņus drošā vietā.

4. Ēkas pirmajā un otrajā stāva ir plaši pieejamas sēdvietas, gaidot veselības pakalpojuma saņemšanu ēkā praktizējošās ārstniecības iestādēs.

Par jautājumiem, kas saistīti ar vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, griezties rakstveidā vai mutiski pie SIA KLĪNIKA MEDEORA valdes locekles SARMĪTES LEJNIECES vai galvenās administratores DINAS PAIDERES

 Pie klīnikas ēkas uz ārsta vizītes laiku ir iespēja novietot auto autostāvvietā, ja ir brīva vieta, izņemot pie klīnikas administratora atļauju, samaksājot 1.00 EUR klīnikas kasē.

 ĀRSTU PRAKŠU ĒKĀ, Ēveles iela 6A Rīgā, strādā ārstniecības iestādes:

 

 

 

 

  • SIA MEISA
    reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, kods 0194-64516